Nieuws

Inzameling Voedselbank

Geschreven door Els Beimers.

Help te delen! Doet u mee?
Deel met uw medemens !!
11 - 12 november 2017
Interkerkelijke inzameling Voedselbank 2017
Help te delen!
De kerken in Leidschendam en Voorburg organiseren op 11 en 12 november a.s. de jaarlijkse inzameling-actie ten behoeve van de Voedselbank Stichting Buren. In deze folder vindt u alle informatie over de actie.De Voedselbank zorgt er met haar voedselpakketten voor dat mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen toch voldoende te eten hebben.
Helaas is de Voedselbank nog steeds hard nodig. Ondanks alle sociale voorzieningen, neemt het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft toe.
De gezamenlijke kerken van Leidschendam en Voorburg vinden het daarom des te belangrijker om de Voedselbank ook dit jaar weer te steunen.
Het delen met de medemens is fundamenteel verbonden met christelijk geloven en handelen. Wij willen oog houden voor mensen die in onze samenleving extra aandacht en hulp nodig hebben.
De maand November is daarvoor een passende maand. Op 7 november vieren de Protestantse kerken de Dankdag voor het Gewas en in de Rooms Katholieke traditie wordt op 11 november de naamdag van de heilige Sint Maarten herdacht die volgens de legende de helft van zijn mantel afstond aan een arme bedelaar. En we leven al weer toe naar het Kerstfeest.
Wij hopen van harte dat u mee doet met onze actie zodat de Voedselbank in de periode van Kerst weer extra feestelijke kerstpakketten samen kan stellen.
De kerken stellen u tijdens dit weekend (zie achterzijde) in de gelegenheid om bij te dragen aan de inhoud van  de speciale kerstpakketten.
Wat kan ik doen?
Om zoveel mogelijk eenheid in de samen te stellen pakketten te verkrijgen is een lijstje opgesteld van de meest gewenste producten.
Maak een keuze voor uw bijdrage:
afwasmiddel              thee/suiker             soep in blik
limonadesiroop          pindakaas               knakworst in blik
chocolade repen         hagelslag (in pak)     groente in blik/pot
chocolade pasta         kindersnoep            vis in blik
Punselie koekjes*       zonnebloemolie        eieren
koffiecreamer           bakboter                 waspoeder
pasta/rijst                 pannenkoekenmix   
vuilniszakken             billendoekjes           luiers (div. maten)
deodorant                 kaas/vlees/vis (vacuüm verpakt)
Van Punselie’s krijgt de Stichting Buren voor elk pak 25%!
Houdt u rekening met een ruime houdbaarheidsdatum,
ook voor ná kerst!

Uw levensmiddelen worden graag in ontvangst genomen op de volgende tijdstippen en locaties:
Zaterdag 11 november
*Vrijzinnig centrum De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119 Voorburg 10.00-15.00 uur
*De Kruisheuvelkerk, 13.00-14.00 u
*Parochie Verrezen Christus, 13.00-14.00 uur
*Parochie Sint Maarten,
vóór en na de viering van 16.30 uur  
Zondag 12 november
*Parochie Sint Maarten, Sint Martinuskerk, Oosteinde 56 Voorburg, vóór (vanaf 9.00 uur) en na de viering van 9.30 uur
*Parochie Verrezen Christus, Fonteynenburglaan 36 Voorburg, 10.00-10.30 en 11.30-12.00 uur;
*Parochie Trinitas, Petrus en Pauluskerk, Sluiskant 29 Leidschendam, vóór (vanaf 10.00 uur) en na de viering vanaf 11.00 uur.
PKN kerken vóór en na de diensten van 10.00 uur:
*De Koningkerk, De Open Hof gemeente, Bruinings Ingenhoeslaan 4 Voorburg
*De Oude Kerk, Martiniwijk Gemeente, Herenstraat 77 Voorburg
*De Dorpskerk, Damhouderstraat 2 Leidschendam
Zondag 12 november rond de jeugdmusical tussen 14.30-15.00 en van 17.00–17.30 uur:
*De Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6 Leidschendam
 
Vóór dienst tot 9.45  uur:
*Volle Evangeliegemeente, p/a school de Trampoline De Haar 200 Leidschendam
Ook kunt u een financiële bijdrage overmaken op
IBAN:NL 03 ABNA 0613 5832 21
t.n.v. Stichting Buren (ANBI instelling)
Help te delen
De kerken van Leidschendam-Voorburg zetten zich in voor de Voedselbank
11 en 12 november 2017

Gepost in Nieuws

Afdrukken